เดือน ตุลาคม

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2552

วันนี้เป็นวันแรกของการไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนบ้านจอมบึง และวันนี้ต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนพร้อมจดหมายส่งตัวไม่ใช้ไปเฉพาะเราคนเดียวแต่ยังมีเพื่อนๆโปรแกรมวิทยาศาสตร์ไปด้วยอีก 2 คน เรานัดเจอกันที่หน้าโรงเรียนตอน 08.30 น. เพื่อที่จะได้เข้าไปพบผู้อำนวยการพร้อมกัน เมื่อไปถึงหน้าโรงเรียนเจิเพื่อนรออยู่ก่อนแล้วและก็ได้พบกับคำตอบที่ว่า "วันนี้ไม่มีใครมามีแต่ครูเวรคนเดียวท่านก็เลยบอกให้กลับก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่เปิดเทอม ค่อยมาอีกทีวันที่ 2 เลยก็แล้วกัน พร้อมกันเลยวันเปิดเทอม" เมื่อเพื่อนๆบอกดังนั้นเราจึงตกลงกันว่ากลับก่อนก็ได้แล้วเปิดเทอมก็มาเจอกันอีกทีพร้อมกับเข้าพบผู้อำนวยการของโรงเรียน จากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับ

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันนี้ตื่นนอนแต่เช้า ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเพราะโรงเรียนยังไม่เปิดเลย สายๆก็เลยออกไปดูที่โรงเรียนเห็นว่ามีครูมาที่โรงเรียนแล้ว และมีห้องอนุบาลเปิดอยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปเพราะเรายังไม่ได้รายงานตัวกับผู้อำนวยกานสถานศึกษา ก็เลยโทรศัพท์หารุ่นพี่ รุ่นพี่ก็เลยบอกว่าวันอาทิตย์ให้ไปช่วยกันทำกระทงที่โรงเรียนก็ได้ ก็เลยเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อย

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลย ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แต่อยู่ห้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันนี้เข้ามหาวิทยาลัยแต่เช้าเลย เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารให้กับธนาคารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนและเข้าห้องสมุดเพื่อเขียนบันทึกและปรับปรุงบล็อกของตัวเอง
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2552

วันนี้ยังไม่ไดทำอะไรเลย ได้แต่คิดว่าเราจะสอนเด็กยังไง สอนอะไร จะยากไหม คิดทุกอย่างไปเรื่อย(กลัวและกังวล)
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ